Lektury   •   Analizy i interpretacje wierszy   •   Motywy literackie   •   Epoki                                                                                                           M

Jak napisać charakterystykę?Czym jest charakterystyka?

Charakterystyka to ogół zabiegów mających na celu prezentację, analizę i interpretację postaci literackiej w utworze. Obejmuje sposób przedstawienia zarówno wyglądu i zachowań postaci, jej psychiki, postawy moralnej i światopoglądowej, jak też relacji między jej życiem wewnętrznym i właściwościami charakteru a cechami wyglądu i zachowaniami.

Wyróżniamy następujące rodzaje charakterystyk:
1. charakterystykę porównawczą – polegającą na zestawieniu ze sobą charakterystyk co najmniej dwóch bohaterów i mającą na celu porównani...

więcej

Wyznaczniki charakterystyki

1. Charakterystyka jest najczęściej bezpośrednia.

2. Charakterystyka całościowa postaci powstaje w wyniku połączenia charakterystyki zewnętrznej, wewnętrznej, pośredniej i bezpośredniej. Jej celem jest kompletna prezentacja postaci.

3. Autor, charakteryzując daną postać, sam decyduje, jakie elementy jej wyglądu i osobowości uwzględni w swej pracy.

4. Charakterystyka bohatera dzieła literackiego powinna być poparta odpowiednimi cytatami.

5. Charakterystyka powinna również uwzględniać ewolucję postaci, z...

więcejKompozycja charakterystyki

W charakterystyce można wyodrębnić trzy części:
1. Wstęp – charakterystykę rozpoczynamy od prezentacji bohatera, uwzględniając podstawowe informacje o nim: imię i nazwisko, wiek, pochodzenie, zawód, miejsce zamieszkania, stopień pokrewieństwa z innymi bohaterami.

2. Rozwinięcie – rozwinięcie ma na celu przybliżenie postaci bohatera. Wyodrębniamy w nim dwie części:
a) charakterystykę zewnętrzną – opis wyglądu i zachowania bohatera: opis rysów twarzy, koloru oczu i włosów, sylwetki, znaków szczególnych, ub...

więcejJak napisać dobrą charakterystykę?

1. Przed przystąpieniem do charakteryzowania postaci, zgromadź wszystkie informacje o niej, które umożliwią ci dalszą pracę. Z tekstu dzieła wyszukaj fragmenty, dotyczące wyglądu postaci, jej pochodzenia, sposobu bycia, cech charakteru. Posegreguj je, dzieląc na te, które odnoszą się do wyglądu zewnętrznego i osobowości oraz na dotyczące jej usposobienia, poglądów, postaw moralnych.

2. W oparciu o znajomość dzieła dokonaj analizy postaci: jej czynów, zachowania w określonej sytuacji, relacji z innymi bohaterami. Zastanów się nad tym, co mot...

więcejJak napisać? - studia, matura, korepetycje i konsultacje on-line
Matura i studia z klp.pl. Zobacz inne serwisy Kulturalnej Polski
reklama, kontakt - Polityka cookies