Jak napisać charakterystykę? - klp.pl
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki

Czym jest charakterystyka?

Charakterystyka to ogół zabiegów mających na celu prezentację, analizę i interpretację postaci literackiej w utworze. Obejmuje sposób przedstawienia zarówno wyglądu i zachowań postaci, jej psychiki, postawy moralnej i światopoglądowej, jak też relacji między jej życiem wewnętrznym i właściwościami charakteru a cechami wyglądu i zachowaniami. Wyróżniamy następujące rodzaje charakterystyk: 1. charakterystykę porównawczą –... więcejWyznaczniki charakterystyki

1. Charakterystyka jest najczęściej bezpośrednia. 2. Charakterystyka całościowa postaci powstaje w wyniku połączenia charakterystyki zewnętrznej, wewnętrznej, pośredniej i bezpośredniej. Jej celem jest kompletna prezentacja postaci. 3. Autor, charakteryzując daną postać, sam decyduje, jakie elementy jej wyglądu i osobowości uwzględni w swej pracy. 4. Charakterystyka bohatera dzieła literackiego powinna być poparta odpowiednimi cytatami. 5.... więcejKompozycja charakterystyki

W charakterystyce można wyodrębnić trzy części: 1. Wstęp – charakterystykę rozpoczynamy od prezentacji bohatera, uwzględniając podstawowe informacje o nim: imię i nazwisko, wiek, pochodzenie, zawód, miejsce zamieszkania, stopień pokrewieństwa z innymi bohaterami. 2. Rozwinięcie – rozwinięcie ma na celu przybliżenie postaci bohatera. Wyodrębniamy w nim dwie części: a) charakterystykę zewnętrzną – opis wyglądu... więcejJak napisać dobrą charakterystykę?

1. Przed przystąpieniem do charakteryzowania postaci, zgromadź wszystkie informacje o niej, które umożliwią ci dalszą pracę. Z tekstu dzieła wyszukaj fragmenty, dotyczące wyglądu postaci, jej pochodzenia, sposobu bycia, cech charakteru. Posegreguj je, dzieląc na te, które odnoszą się do wyglądu zewnętrznego i osobowości oraz na dotyczące jej usposobienia, poglądów, postaw moralnych. 2. W oparciu o znajomość dzieła dokonaj analizy postaci:... więcej