Lektury   •   Analizy i interpretacje wierszy   •   Motywy literackie   •   Epoki                                                                                                          

Jak napisać opis?Czym jest opis?

Opis to jeden z dwu podstawowych obok opowiadania elementów narracji, w liryce zaś jeden z komponentów monologu lirycznego. Opis przedstawia pozazdarzeniowe składniki świata przedstawionego: tło, na którym przebiegają wydarzenia, wygląd postaci. Jest w zasadzie ujęciem pozaczasowym, ukazuje składniki i właściwości danego przedmiotu w ich statyczności i w usytuowaniu przestrzennym.

Opis jest formą wypowiedzi, która ma na celu dostarczenie jak największej ilości informacji o przedmiocie opisu, którym może być: jakiś przedmiot, wnętrze, budyn... więcej

Wyznaczniki opisu

1. Opis ma charakter statyczny, a w rozbudowanych formach literackich (opowiadanie, powieść) jest elementem spowalniającym akcję utworu.

2. Opis przybliża przedmiot, jego składniki, właściwości, usytuowanie w danej przestrzeni oraz niezmienność w czasie.

3. Podstawowym celem opisu jest pobudzenie wyobraźni czytelnika i ułatwienie mu wykreowania w wyobraźni świata przedstawionego. Dzięki opisowi odbiorca zyskuje wiedzę o elementach świata przedstawionego.... więcejKompozycja opisu

Opis powinien przybliżać przedmiot opisu od ogółu do szczegółu:

1. powinien zawierać nazwę własną lub ogólną opisywanego obiektu;

2. powinien uwzględniać elementy, z których dany obiekt jest zbudowany;

3. powinien określać związki przestrzenne pomiędzy elementami składowymi obiektu;

4. powinien określać podobieństwa i różnice pomiędzy elementami składowymi obiektu;

5. powinien zawierać ocenę elementów składowych obiektu;

6. powinien zawierać cechy charakterystyczne obiektu;więcejJak napisać dobry opis?

1. Przed przystąpieniem do opisu dokonaj wnikliwej obserwacji obiektu, który będzie przedmiotem opisu. Zwróć uwagę na szczegóły, zapisz epitety, które najlepiej i najpełniej oddają jego charakter, cechy. Wypisz wszystkie wyrazy bliskoznaczne, które pozwolą ci uniknąć powtórzeń.

2. We wstępie przedstaw przedmiot opisu, umiejscawiając go w danej przestrzeni. Nie zaczynaj opisu od utartego schematu, np. Dom Baby Jagi zbudowany jest z białych desek i ma słomiany dach. Wykaż się kreatywnością i inwencją twórczą, np. Na skraju lasu,... więcejJak napisać? - studia, matura, korepetycje i konsultacje on-line
Matura i studia z klp.pl. Zobacz inne serwisy Kulturalnej Polski
reklama, kontakt - Polityka cookies