Jak napisać felieton? - klp.pl
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki

Czym jest felieton?

Felieton to jeden z gatunków publicystyki, swobodny w charakterze, często posługujący się literackimi środkami ekspresji. Zazwyczaj dotyczy aktualnych w danym momencie wydarzeń lub problemów, nie jest jednak nigdy programowym komentarzem do nich, składają się nań raczej swobodne dywagacje, często nie pozbawione zabarwienia satyrycznego. W felietonie mogą występować elementy fikcji literackiej, z tym, że nie stanowią one celu same w sobie,... więcejWyznaczniki felietonu

1. Najistotniejszą cechą felietonu jest subiektywizm wypowiedzi. Autor, wyraźnie zaznaczający swoją obecność poprzez zastosowanie formy 1 osoby liczby pojedynczej, może odwoływać się do własnych doświadczeń i przeżyć, kierując uwagę czytelnika na aktualne problemy, zagadnienia czy też tematy, które w jego odczuciu wymagają komentarza. 2. Felietonista powinien wykazywać się wszechstronną wiedzą i znajomością wielu dziedzin nauki,... więcejKompozycja felietonu

Felieton nie ma ściśle ustalonych reguł kompozycyjnych i to, jaką ostatecznie otrzyma formę, zależy wyłącznie od autora. Może mieć formę notki, szkicu literackiego, opowiadania – ważne, aby był krótki, efektowny i żartobliwy. Może dotyczyć różnych i przede wszystkim aktualnych zagadnień, związanych z kulturą, polityką, obyczajami, moralnością. Narrator powinien być wyraźnie zaznaczony, przedstawiając subiektywną wizję poruszanego... więcejJak napisać dobry felieton?

1. Pierwszym etapem pracy jest wybór tematu, adresata, celu i formy felietonu. Temat musi przede wszystkim budzić w tobie jakieś emocje (śmiech, gniew, oburzenie, niechęć, cynizm) tak, abyś mógł wyrazić swą subiektywną ocenę problemu, który chcesz przybliżyć w felietonie. W żadnym wypadku nie podejmuj tematów, wobec których pozostajesz obojętnym bądź obiektywnym. Ponadto temat felietonu musi być na tyle kontrowersyjny, żeby... więcejNajczęściej popełniane błędy

... więcej