Jak napisać esej? - klp.pl
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki

Czym jest esej?

Esej to szkic filozoficzny, naukowy, publicystyczny lub krytyczny, zazwyczaj pisany prozą, swobodnie rozwijający interpretację jakiegoś zjawiska lub dociekanie problemu, eksponujący podmiotowy punkt widzenia oraz dbałość o piękny i oryginalny sposób przekazu. Wywód myślowy zawarty w eseju w małym na ogół stopniu respektuje standardowe metody rozumowania. Obok związków logicznych występują w nim nie skrępowane rygorami naukowymi skojarzenia... więcejWyznaczniki dobrego eseju

1. Decydującą rolę w eseju pełni funkcja estetyczna. Język eseju powinien być kunsztowny, zbliżony do stylu wysokiego, wyrafinowany i świadczący o oczytaniu i elokwencji autora. 2. Esej jest otwartą formą literacką. Autor podejmuje swoistą próbę dotarcia do meritum zagadnienia, które porusza, lecz nie przedstawia wszystkich argumentów, dokonując ich subiektywnej selekcji. W ten sposób sygnalizuje istnienie problemu i zmusza czytelnika do... więcejKompozycja eseju

... więcejJak napisać dobry esej?

1.Pracę nad esejem rozpoczynamy od zapisania wniosków, jakie nasuwają się po uważnym przeanalizowaniu zadanego tematu. Mogą to być luźne skojarzenia, argumenty, czy też pytania, związane z danym zagadnieniem. Każdą myśl zapisuj na oddzielnej kartce, pozostawiając miejsce na rozwinięcie jej o określone cytaty, dygresje, odwołania do innych dzieł. Przygotuj wszystkie materiały, jakie będziesz wykorzystywał podczas pisania eseju: teksty źródłowe,... więcejZapamiętaj!

1.Esej opiera się na swobodnej interpretacji danego zagadnienia, problemu czy zjawiska. 2.Musisz wykazać się kunsztem literackim, operując kontrastem, dygresjami i luźnymi skojarzeniami. 3.Swoje myśli wyrażaj w sposób zwięzły i jasny, tworząc nowe ujęcie tematu. 4.Skup się przede wszystkim na subiektywnych odczuciach i przemyśleniach. 5.Pod żadnym pozorem nie wprowadzaj fikcji literackiej. 6. Śmiało korzystaj z odpowiednio dobranych do... więcejNajczęściej popełniane błędy

... więcej