Lektury   •   Analizy i interpretacje wierszy   •   Motywy literackie   •   Epoki                                                                                                          

Jak napisać esej?Czym jest esej?

Esej to szkic filozoficzny, naukowy, publicystyczny lub krytyczny, zazwyczaj pisany prozą, swobodnie rozwijający interpretację jakiegoś zjawiska lub dociekanie problemu, eksponujący podmiotowy punkt widzenia oraz dbałość o piękny i oryginalny sposób przekazu. Wywód myślowy zawarty w eseju w małym na ogół stopniu respektuje standardowe metody rozumowania. Obok związków logicznych występują w nim nie skrępowane rygorami naukowymi skojarzenia pomysłów, a obok zdań weryfikowalnych – poetyckie obrazy, paradoksalne sformułowania, błyskotliwe aforyzmy, n... więcej

Wyznaczniki dobrego eseju

1. Decydującą rolę w eseju pełni funkcja estetyczna. Język eseju powinien być kunsztowny, zbliżony do stylu wysokiego, wyrafinowany i świadczący o oczytaniu i elokwencji autora.

2. Esej jest otwartą formą literacką. Autor podejmuje swoistą próbę dotarcia do meritum zagadnienia, które porusza, lecz nie przedstawia wszystkich argumentów, dokonując ich subiektywnej selekcji. W ten sposób sygnalizuje istnienie problemu i zmusza czytelnika do zastanowienia się nad nim. Często esej sprawia wrażenie nieukończonego, a jego luźna kompozycja potwierd... więcejKompozycja eseju

Podstawową zasadą kompozycyjną eseju jest zupełna dowolność. Esej może mieć różnorodny kształt, zakres tematyczny i stylistyczny. Luźna, fragmentaryczna kompozycja podporządkowana jest nadrzędnej idei autora, a sposób ujęcia zagadnienia zależy wyłącznie od jego inwencji twórczej.... więcejJak napisać dobry esej?

1.Pracę nad esejem rozpoczynamy od zapisania wniosków, jakie nasuwają się po uważnym przeanalizowaniu zadanego tematu. Mogą to być luźne skojarzenia, argumenty, czy też pytania, związane z danym zagadnieniem. Każdą myśl zapisuj na oddzielnej kartce, pozostawiając miejsce na rozwinięcie jej o określone cytaty, dygresje, odwołania do innych dzieł. Przygotuj wszystkie materiały, jakie będziesz wykorzystywał podczas pisania eseju: teksty źródłowe, cytaty, aforyzmy, etc.

2.Sporządź plan, który będzie osią kompozycyjną twojego eseju (możesz posłu... więcejZapamiętaj!

1.Esej opiera się na swobodnej interpretacji danego zagadnienia, problemu czy zjawiska.

2.Musisz wykazać się kunsztem literackim, operując kontrastem, dygresjami i luźnymi skojarzeniami.

3.Swoje myśli wyrażaj w sposób zwięzły i jasny, tworząc nowe ujęcie tematu.

4.Skup się przede wszystkim na subiektywnych odczuciach i przemyśleniach.

5.Pod żadnym pozorem nie wprowadzaj fikcji literackiej.

6. Śmiało korzystaj z odpowiednio dobranych do poruszanego tematu cytatów, aluzji, aforyzmów, odwołań... więcejNajczęściej popełniane błędy

1. Autor wprowadza do eseju fikcję literacką.

2. Esej zatraca swą formę poprzez wprowadzenie ścisłej fabuły.

3. Autor nie potrafi połączyć kolejnych fragmentów w spójną całość i tekst jest chaotyczny.

4. Błędy stylistyczne, ortograficzne i interpunkcyjne.... więcejJak napisać? - studia, matura, korepetycje i konsultacje on-line
Matura i studia z klp.pl. Zobacz inne serwisy Kulturalnej Polski
reklama, kontakt - Polityka cookies