Jak napisać dobrą rozprawkę? - klp.pl
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
1. Najważniejsze w pisaniu rozprawki jest właściwe zrozumienie tematu. Od tego będzie w dużej mierze zależało powodzenie twej pracy: postawienie właściwej tezy i dobór odpowiednich argumentów. Zanim przystąpisz do pisania rozprawki, dokładnie przeanalizuj i zinterpretuj temat. Zastanów się, jakich pojęć dotyczy i jakie wyrażenia pojawiają się w nim.

2. Postaw tezę lub hipotezę. Teza powinna mieć kształt zdania twierdzącego, w którym zajmujesz określoną, niepodważalną postawę wobec tematu i masz świadomość, że jej słuszność zdołasz potwierdzić argumentami. Hipoteza natomiast jest założeniem wstępnym, którego słuszność będziesz musiał potwierdzić argumentami. Dobierz odpowiednie argumenty i uporządkuj je od najbardziej znaczącego do najmniej ważnego.

3. Wstęp rozprawki nie musi być długi – może mieć charakter krótkiego i rzeczowego wprowadzenia do tematu. Koniecznie przedstaw swoją tezę lub hipotezę i zasygnalizuj dalszy tok rozważań.

4. Przedstaw kolejne argumenty, pamiętając, aby każdy zaczynał się od nowego akapitu. Najpierw skup się na argumentach, potwierdzających słuszność twojej tezy. Każdy argument przedstaw, uzasadnij, dokładnie przeanalizuj i w miarę możliwości poprzyj odpowiednim cytatem. Możesz również przedstawić kontrargumenty dla twojej tezy bądź hipotezy, lecz musisz je odpowiednio podważyć, aby nie były sprzeczne z twoimi założeniami.

5. W zakończeniu podsumuj swoje rozważania, wyciągnij wnioski i własny osąd, potwierdzając postawioną we wstępie tezę. Jeśli postawiłeś hipotezę, przekształć ją w tezę, opierając się na wnioskach, wynikających z przestawionych argumentów.

Zapamiętaj!
1. Podstawą rozprawki są: teza i argumenty.
2. Musisz przedstawiać swoje argumenty w sposób konkretny i przejrzysty.
3. Zwróć szczególną uwagę na dobór argumentów – jeśli będą niewłaściwe, nie obronisz postawionej tezy.

Najczęściej występujące błędy
1. Brak spójności i płynności w przedstawianiu kolejnych argumentów.
2. Postawiona teza nie jest potwierdzona argumentami lecz opisem zagadnienia, swobodnym nawiązaniem do tematu rozprawki.
3. Kolejne argumenty nie zaczynają się od nowego akapitu, tworząc jeden ciąg.

Oznacz znajomych, którym może się przydać

strona:   - 1 -  - 2 - 


  Dowiedz się więcej
1  Wyznaczniki dobrego eseju
2  Jak napisać dobry opis?
3  Czym jest rozprawka?Komentarze
artykuł / utwór: Jak napisać dobrą rozprawkę?    Tagi: