Jak napisać dobrą recenzję? - klp.pl
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
1. Jeśli przedmiot recenzji nie został ci narzucony przez nauczyciela, ważny jest jego wybór. Zanim przystąpisz do pisania recenzji, postaraj się zebrać wszystkie informacje o autorze dzieła, czasie wydania, wydawnictwie, recepcji dzieła, jego odbiorze przez krytykę i czytelników, wznowieniach. Ustal również kontekst biograficzny, historyczny i kulturalny dzieła.

2. Zastanów się, kto będzie odbiorcą twojej recenzji. Od tego bowiem zależy forma, treść i dobór słownictwa, jakim będziesz się posługiwał, pisząc recenzję. Jeśli recenzja będzie dotyczyła przedmiotu, należącego do określonej dziedziny naukowej, będziesz musiał wykazać się znajomością specjalistycznej terminologii. Jeżeli twoim odbiorcą będzie zwykły czytelnik, możesz pisać językiem prostym i zrozumiałym dla każdego.

3. Postaraj się określić cel recenzji, na jakich elementach zamierzasz się skoncentrować. Jeśli twoja recenzja ma mieć charakter informacyjny, więcej uwagi będziesz musiał poświęcić części sprawozdawczej, skupiając się na przekazaniu informacji o przedmiocie recenzji. W przypadku recenzji nastawionej na analizę i ocenę dzieła, bardziej rozbudowana będzie część oceniająca i jej uzasadnienie.

4. We wstępie recenzji uwzględnij podstawowe informacje o dziele (autor, tytuł, wydawnictwo). Pobieżnie przedstaw główne wątki, lecz nie staraj się streszczać dzieła, zdradzając szczegóły akcji czy też zakończenie. Omów konstrukcję dzieła, jego artyzm, tematykę, kompozycję, język.

5. Przejdź do części oceniające dzieło. Możesz odnieść dzieło do innych o podobnej tematyce lub określić jego pozycję na tle dorobku twórczego autora. Zwróć uwagę na walory estetyczne dzieła, jego wartość poznawczą. Zastanów się, jakie emocje budzi w odbiorcy. Pamiętaj, że dobór kryteriów oceny dzieła zależy wyłącznie od ciebie, lecz nie możesz ograniczać oceny wyłącznie do własnych wniosków. Musi być ona obiektywna, więc konieczne jest skonfrontowanie twojego punktu widzenia z opinią krytyków i innych recenzentów, z którą możesz, lecz nie musisz się zgadzać.

6. W zakończeniu podsumuj swoją recenzję. Wskaż, dlaczego właśnie to dzieło stało się przedmiotem twojej recenzji, oceń je subiektywnie i uzasadnij swoją ocenę. Wyraź swą jednoznaczną opinię, czy i dlaczego dzieło zasługuje na uwagę innych odbiorców.

Oznacz znajomych, którym może się przydać
  Dowiedz się więcej
1  Jak napisać dobrą charakterystykę?
2  Wyznaczniki opisu
3  Jak napisać dobre opowiadanie?Komentarze
artykuł / utwór: Jak napisać dobrą recenzję?    Tagi: