Wyznaczniki felietonu - klp.pl
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
1. Najistotniejszą cechą felietonu jest subiektywizm wypowiedzi. Autor, wyraźnie zaznaczający swoją obecność poprzez zastosowanie formy 1 osoby liczby pojedynczej, może odwoływać się do własnych doświadczeń i przeżyć, kierując uwagę czytelnika na aktualne problemy, zagadnienia czy też tematy, które w jego odczuciu wymagają komentarza.

2. Felietonista powinien wykazywać się wszechstronną wiedzą i znajomością wielu dziedzin nauki, kultury i sztuki. Może przybliżać dany temat w sposób kontrowersyjny, wspierając się znanymi anegdotami, cytatami, powiedzonkami, dowcipem słownym i sytuacyjnym.

3. Felieton powinien być napisany w sposób przystępny dla czytelnika, językiem żywym, błyskotliwym, dowcipnym, bez zbędnych pojęć naukowych.

4. Głównym celem felietonu jest poruszenie wyobraźni odbiorcy, zachęcenie go do polemiki z autorem i dyskusji na tematy, przybliżone a artykule.

5. Felieton może przyjąć dowolną formę kompozycyjną, a autor może swobodnie wykorzystywać różne style literackie i środki wypowiedzi, posiłkując się ironią, satyrą, groteską czy też paszkwilem. Musi jednak pamiętać o indywidualizacji stylu wypowiedzi.

6. Felieton przybliża krytyczne spojrzenie autora na rzeczywistość, jego opinie i spostrzeżenia oraz zaskakujące pomysły na rozwiązanie jakiegoś problemu.

7. Felieton może nosić znamiona fikcji literackiej. Autor może wprowadzić wymyślonych bohaterów, akcję, lecz są one jedynie tłem i sposobem na ciekawe ukazanie aktualnych tematów i problemów.

8. Felieton powinien kończyć się niezwykle celną i zwięzłą puentą.

9. Felieton najczęściej ma charakter cykliczny i publicystyczny.

Oznacz znajomych, którym może się przydać
  Dowiedz się więcej
1  Czym jest esej?
2  Kompozycja reportażu
3  Czym jest recenzja?Komentarze
artykuł / utwór: Wyznaczniki felietonu    Tagi: